yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Juhatus ja liikmed
Põhikiri
Dokumendid
Tegevused
Lastelaagrid
Talgud
Uuringud
KÜSK rahastatavad projektid
KÜSK projekti materjalid
Üritused
KÜSK projektide partnerid
Projektist kirjutatakse

 

Ühingust

Karula Hoiu Ühing on mittetulundusühing, mis on loodud Karula kihelkonna ja selle ümbruse kogukonna, kultuuri, looduse ja elukeskkonna kaitsmiseks, parandamiseks ja uurimiseks.

Ühing korraldab kogukonda liitvad ja ühiselt probleemidele lahendusi otsivaid koostegemise üritusi (talgud, kogukonna kärajad, simmanid ning muud toredad üritused), aga ka projektipõhiseid tegemisi – lahendatakse probleeme, organiseeritakse koolitusi ning muid üritusi, viiakse ellu arengukavades ettenähtud tegevusi.

MTÜ Karula Hoiu Ühing tegutseb Eesti kodanikuühenduste eetilise tegevuse põhimõtteid järgides http://www.ngo.ee/eetikakoodeks 

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel