yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Juhatus ja liikmed
Põhikiri
Dokumendid
Tegevused
Lastelaagrid
Talgud
Uuringud
KÜSK rahastatavad projektid
KÜSK projekti materjalid
Üritused
KÜSK projektide partnerid
Projektist kirjutatakse

 

Talgud:

Talgud

 

1. Mähkli muinaseluaseme korrastamine
 

2. Lajassaare talukoha korrastamine
 

3. Rebasemõisa rehe korrastamine
 

4. Apja talgud Kivi Luule juures
 

5. Sora küüni talgud


 

6. Kaikamäe talgud
 

7. Plaagi puhkekoha korrastamise talgud

8. Mikile veevõtukoha korrastamise talgud 2008
 

 Juba head mitmed aastad tagasi võttis Jüri Drenkhan oma südameasjaks tuletõrje veevõtukoha rajamise Kaika külla. Asja  arutati rahvuspargi ja Antsla Vallavalitsuse ametnikega ja lõpuks hakkasid asjad liikuma. Üheksandal küünlakuu päeval kogunesid Kaika külla talgulised, et tulevase veevõtukoha ase ette valmistada ─ sealt võsa maha võtta. Inimesi tuli nii Karula kihelkonna lõuna- kui idapiirilt. Toekamaid töökäsi oli üle kahekümne paari ja lapsepudinaid pealekauba. Selle rahvahulgaga sai veevõtukoha plats kähku puhtaks ning mindi veel ka Haabsaare külje alla Ränna oja pervele, kust samuti veidi võsa koristamist ootas. Talgupäev lõppes supisöömise ja saunaga Ränna talus.
Talgute korraldaja oli Karula Hoiu Ühing. Antsla Vallavalitsus toetas veevõtu koha rajamist 62 300 krooniga. Suur tänu talgulistele Kolskist, Rebasemõisast, Ähijärvelt, Mähklist, Jõeperast, Kaikast.

  

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel