yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Juhatus ja liikmed
Põhikiri
Dokumendid
Tegevused
Lastelaagrid
Talgud
Uuringud
KÜSK rahastatavad projektid
KÜSK projekti materjalid
Üritused
KÜSK projektide partnerid
Projektist kirjutatakse

 

Lastelaagrid:

Lastelaagrid

2.-6. juulil 2018 toimub IV Karula kihelkonna pärimusmuusikalaager kohalikele lastele. Sellest laagrist on kujunenud lastele omamoodi suve tippsündmus, mida väga oodatakse ja milleks pilli harjutades valmistutakse kogu aasta.

Laagri õpetajateks oma pillide head tundjad ning tunnustatud pärimusmuusika õpetajad. Päevakava on üles ehitatud grupi- ja individuaaltundide vaheldumisele: igal laagris osaleval lapsel on võimalus õppida individuaalselt 2 erinevat pilli ja osaleda ühistes laulu-, tantsu-, mängu- ning käsitööringides. Lisaks põhiõpetajatele on laagrisse kutsutud ka külalised (muinasjutuõhtu, kontsert-kohtumine). Oluline roll on ka kodukoha looduse märkamisel ning väärtustamisel.

Igas laagripäevas on muusika kõrval koht ka käelise tegevuse jaoks.

Laagris osalevad ajaloolise Karula kihelkonna piires elavad lapsed, kellest paljud on juba eelnevalt erinevaid pille õppinud. Pilliõpe toimub laagris pärimuslikult, ehk kuuldelisel teel, repertuaar koosneb peamiselt eesti rahvamuusikast, suur osakaal on kohaliku muusikatraditsiooni tundmaõppimisel.

 

Osalejate vanus on 7-17 eluaastat ja kokku on plaanitud laagris osalema 30 last.

Laagri elluviimist toetavad Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Valgamaa ja Võrumaa ekspertgrupid); Antsla vald ja Valga vald. Suur aitäh! 

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel