yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Juhatus ja liikmed
Põhikiri
Dokumendid
Tegevused
Lastelaagrid
Talgud
Uuringud
KÜSK rahastatavad projektid
KÜSK projekti materjalid
Üritused
KÜSK projektide partnerid
Projektist kirjutatakse

 

KÜSK projektide partnerid:

KÜSK projektide partnerid

Karula Hoiu Ühingu 2010-2011 KÜSK projekti "Lastevanemate aktiviseerimine ja haridusliku koostöövõrgustiku kujundamine Karulas" PARTNERID:

Karula Vallavalitsus - Karula valla esindaja osaleb projekti raames toimuvatel ümarlaudadel ja üritustel samuti võtab osa projekti nõuandva juhtrühma tööst. Projekti uudised riputakse üles ka Karula valla kodulehele ning samuti link projektikäigus välja töötatud materjalidele.

Lüllemäe Põhikool - Lüllemäe põhikooli esindaja osaleb projekti raames toimuvatel ümarlaudadel ja üritustel samuti võtab osa projekti nõuandva juhtrühma tööst. Projekti uudised riputakse üles ka Karula valla kodulehele ning samuti link projektikäigus välja töötatud materjalidele.
 

Karula Hoiu Ühingu 2008-2010 KÜSK projekti "Koostöö tõhustamine avaliku- ja erasektori vahel läbi kohaliku käsitöö edendamise" PARTNERID:

Karula Vallavalitsus - Karula valla esindaja osaleb projekti raames toimuvatel ümarlaudadel ja üritustel samuti võtab osa projekti nõuandva juhtrühma tööst. Projekti uudised riputakse üles ka Karula valla kodulehele ning samuti link projektikäigus välja töötatud materjalidele.

Antsla Vallavalitus - Karula valla esindaja osaleb projekti raames toimuvatel ümarlaudadel ja üritustel samuti võtab osa projekti nõuandva juhtrühma tööst. Projekti uudised riputakse üles ka Karula valla kodulehele ning samuti link projektikäigus välja töötatud materjalidele.

Eesti Rahva Muuseum - Eesti Rahva Muuseumi töötajad konsulteerivad projekti raames valmiva raamatu ja andmekogu koostamisel projekti läbi viijaid.

Mõniste Muuseum - Mõniste Muuseumi esindaja annab nõu käsitööraamatu koostamisel ja muuseumi kogude kasutamisel. Mõniste Muuseumi esindajad võtavad osa ümarlaudadest ja koolitustest ning võtab osa projekti nõuandva komisjoni tööst.

Karula Naisselts - Karula Naisseltsi liikmed võtavad osa ümarlaudadest, koolitustest ning osalevad õppereisil Setumaale. Lisaks osalevad naisseltsi esindajad käsitööraamatu koostamisel.

Kaika Maanaiste Selts - Kaika Maanaiste Seltsi liikmed võtavad osa ümarlaudadest, koolitustest ning osalevad õppereisil Setumaale. Lisaks osalevad naisseltsi esindajad käsitööraamatu koostamisel.

Krista Reva - Krista Reva osaleb käsitööraamatu koostamisel ja käsitööpäeva-simmani korraldamisel ning projekti korraldatavatel ümarlaudadel ja koolitustel.

 

 

 

 

  

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel